БНР ТОП 20

Национална седмична класация за Българска поп и рок музика
Чл. 1.  БНР ТОП 20 е ежеседмично предаване, реализирано като класация на БНР за нова българска поп и рок музика. Основна цел на БНР ТОП 20 е представянето на съвременни български песни от различни стилове и поколения, с високи качества на песента като музика, текст, аранжимент и изпълнение, които не противоречат на  мисията на БНР като обществена медия, формираща вкусовете на аудиторията.Чл. 2.  Всяка седмица в класацията взимат участие 20 /двайсет/ български песни, а като нови предложение постъпват три песни и отпадат също три, които са с най-нисък бал.

Чл. 3.  Максималният период за престой на всяка песен в класацията „БНР Топ 20” е 10 /десет/ седмици. След изтичането му, песента отпада автоматично от класацията, заедно с останалите песни с най-малък бал, като общият им брой винаги е три.

Чл. 4.  Задължително условие за участие в класацията е песента да е дело на български автор (текст, музика, аранжимент и пр.) или в екип като съавторство с чужди музиканти. Същото условие важи и за изпълнителите.

Чл. 5.  Песните трябва да са нови – публично представени в музикални платформи, медии и/или интернет за период не повече от 4 месеца преди подаване на заявката за участие в БНР ТОП 20.

Чл. 6. Песните се изпращат в некомпресиран аудио формат – WAVE, с резолюция не по-малка от 16 bit / 44.1 kHz, както и с коректно попълнена заявка за участие.

Чл. 7.  Документите за участие се подават през сайта на конкурса – top20.bnr.bg, в който са указани всички изисквания, произтичащи от регламента. Неразделна част от документите е декларация, с която се дава съгласие песента да бъде публикувана на сайта – top20.bnr.bg и да бъде разпространявана в програмите на БНР. Сканирано копие на Декларацията  също се подава чрез сайта на конкурса и се изпраща на хартиен носител на адрес: град София, бул. „Драган Цанков“ № 4, Българско национално радио, дирекция „Програмна дирекция“. При установяване на нарушаване на регламента от страна на участниците и подаване на декларация с невярно съдържание, продукцията не се допуска до участие в конкурса, а авторите и изпълнителя/изпълнителите се дисквалифицират.

Чл. 8.  Изборът на новите предложения се осъществява от селекционен екип от 9 /девет/ музикални редактори и продуценти в БНР. Селекционният екип прослушва всички песните и попълва оценъчна карта с критерии за музика, текст, аранжимент и изпълнение по десетобалната система, като така определя реда на влизане на песните в класацията.

Чл. 9.  Ако песента е на чужд език, в заявката за участие се прилага текста, на който се пее и негов превод на български. В ефира на БНР е недопустимо излъчването на песни с нецензурен текст и дискриминационно съдържание. При съмнения за подобно неприемливо съдържание, членовете на селекционният екип не допускат песента до участие в класацията.

Чл. 10.  Гласуването се осъществява на принципа 50% на 50%, формирано от гласовете на слушателската аудитория, получени на сайта top20.bnr.bg и музикална редколегия от 9 /девет/ души, различни от селекционната комисия, за избягване конфликт на интереси. В търсене на по-голяма прозрачност, на четири месеца, членове от селекционния екип могат да се ротират с членове от музикалната редколегия или с включването на нови членове.

Чл. 11.  Всяка седмица песните от класацията с актуалните позиции на всяка от тях ще се излъчват в оригинал от понеделник до неделя включително с повторения във всички програми на БНР, включително и регионалните радиостанции на БНР в рамките на БНР ТОП 20 по график, публикуван в сайта – top20.bnr.bg.

Чл. 12. Гласуването за песните в класацията се осъществява на официалната страница на класацията – top20.bnr.bg. От един IP адрес може да се гласува за дадена песен само веднъж в рамките на една седмица от понеделник 16:00 ч. до неделя 18:00 ч. След посочения час гласуването на сайта се прекратява за обработване на резултатите.

Чл.13. Вотът на слушателите и музикалната редколегия се формира по точкова система, както следва:

ВОТ НА СЛУШАТЕЛИТЕ               ВОТ НА СЕЛЕКЦИОННАТА КОМИСИЯ

01 място – 40 точки                                            01 място – 40 точки

02 място – 35 точки                                            02 място – 35 точки

03 място – 31 точки                                            03 място – 31 точки

04 място – 28 точки                                            04 място – 28 точки

05 място – 26 точки                                            05 място – 26 точки

06 място – 24 точки                                            06 място – 24 точки

07 място – 22 точки                                            07 място – 22 точки

08 място – 20 точки                                            08 място – 20 точки

09 място – 18 точки                                            09 място – 18 точки

10 място – 16 точки                                            10 място – 16 точки

11 място – 14 точки                                            11 място – 14 точки

12 място – 12 точки                                            12 място – 12 точки

13 място – 10 точки                                            13 място – 10 точки

14 място – 8 точки                                               14 място – 8 точки

15 място – 6 точки                                               15 място – 6 точки

16 място – 5 точки                                               16 място – 5 точки

17 място – 4 точки                                               17 място – 4 точки

18 място – 3 точки                                               18 място – 3 точки

19 място – 2 точки                                               19 място – 2 точки

20 място – 1 точка                                               20 място – 1 точка

 

Балът на всяка песен се определя от сбора от  точките на слушателския вот и музикалната редколегия. Така песента с най-висок бал застава начело в класацията, последвана от песните с низходящи балове.  Балът и информацията за точките от двете гласувания се публикува на сайта на класацията.

Чл.14. Всяка седмица се гласува за 23 песни (20  в класацията + 3 нови предложения), като винаги три от песните получили най-малък резултат отпадат, освен в хипотезата на чл. 3 от регламента.

Чл.15. Информация с активностите на класацията „БНР топ 20“ се публикува поетапно на сайта top20.bnr.bg.

Чл.16 В края на годината БНР ТОП 20 реализира разширено, обзорно,  предаване с публика, което акцентира върху интересните и запомнящи се участия през изминалата година в следните категории, за които връчва 6 / шест/ предметни награди:

  • Песен с най- висок резултат от слушателското гласуване на сайта на класацията за годината
  • Песен с най- висок резултат от гласуването на селекционния екип за годината
  • Най- дълго заемана първа позиция в регламентирания срок за участие в класацията
  • Най- добър нов дует или колаборация
  • Най- добър изгряващ музикант (Дебют)
  • Награда за принос в българската поп и рок музика (за композитор, текстописец, група или музикант)

Тържественото предаване ще заложи на оригинален сценарий, атрактивни водещи, тийзъри с трите песни, получили най- висок резултат в съответната категория, кратки интервюта /до две мин./ с победителите в дадената категория. Между обявяването на победителите, ще има изпълнения на музиканти, които са издали албум през годината, имали са силно турне в страната, направили са интересен музикален проект, подчинен на конкретна кауза и др.