Национална седмична класация за Българска поп и рок музика
1. Класацията „БНР топ 20“ информира аудиторията на БНР за новата българска поп и рок музика. В селекцията на песните основен критерий са качествата на песента като музика, текст, аранжимент и изпълнение, които да не влизат в конфликт с мисията на БНР като обществена медия, формираща вкусовете на слушателите.

2. Класацията  се провежда ежеседмично.

3. В класацията всяка седмица участват 20 български песни, като във всеки брой ще отпадат две заглавия и ще бъдат заменени с две нови, освен в случаите на т. 4 от регламента. В такива случаи новите предложения могат да бъдат повече от две.

4. Продължителността за участие на една песен в класацията “БНР Топ 20” ще бъде не повече от четири месеца (16 седмици). След изтичане на този срок песента отпада автоматично от класацията, а на нейно място влиза ново предложение.

5. Задължително условие е авторите да са българи или български музиканти и текстописци, или участващи в съавторство с чужди музиканти и текстописци и аранжори. Същото условие важи и за изпълнителите.

6. Записите на всяка песен трябва да бъдат осъществени в професионално студио и качеството на изпълнението да е на професионално ниво, предоставени в wave формат.

7. Песните трябва да са нови – публично представени с кампании в електронните медии в срок не повече от 6 месеца преди първото участие в БНР Топ 20.

8. Песните се изпращат в wave формат, придружени от заявка за участие, с коректно попълнена информация: заглавие, автор(и) на музика, текст и аранжимент, изпълнител(и) и продуцент и т.н. Заявка за участие може да се попълни на сайта на класацията – top20.bnr.bg

9. Изборът на новите предложения се осъществява от селекционен екип от музикални редактори и продуценти в БНР.

10. Селекционният екип също има право да предлага песни.

11. В заявката за участие задължително се прилага оригиналният текст на песента, когато е на български език, както и оригинал и превод на текста, когато песента е на чужд език. В ефира на БНР е недопустимо излъчването на песни с нецензурен текст, обидно съдържание и/или съдържание, което може да бъде тълкувано като подбуждащо към ненавист, основана на раса, пол, религия,националност, злоупотреба с алкохол, наркотици и вредни за здравето вещества. При съмнения за подобно неприемливо съдържание членовете на Селекционният екип имат право да не допуснат песента до класацията.

12. Гласуването се осъществява на принципа 50% на 50%, формиран от гласовете на слушателската аудитория на сайта top20.bnr.bg и селекционния екип.

13. Всяка седмица песните от класацията с актуалните позиции на всяка от тях ще се излъчват в оригинал от понеделник до неделя включително с повторения във всички програми на БНР, включително и регионалните радиостанции на БНР в рамките на БНР Топ 20 по график публикуван в сайта – top20.bnr.bg

14. Гласуването за песните в класацията ще е в интернет на официалната страница на top20.bnr.bg. Може да се гласува за една песен веднъж от един IP адрес в рамките на 24 часа, от първото излъчване в понеделник – 15.00ч., по програма «Хоризонт» до последното излъчване в Радио Благоевград , 24.00ч. в неделя.

15. Подреждането на заглавията в класацията ще се определя от гласуването на слушателите и от класацията на селекционния екип (50/50), като при равен резултат на две песни, селекционният екип прегласува и/или взима решение коя песен е на по-предна позиция.

16. Оценяването на селекционния екип е чрез точки, както следва:

01 място – 40 точки
02 място – 35 точки
03 място – 31 точки
04 място – 28 точки
05 място – 26 точки
06 място – 24 точки
07 място – 22 точки
08 място – 20 точки
09 място – 18 точки
10 място – 16 точки
11 място – 14 точки
12 място – 12 точки
13 място – 10 точки
14 място – 8 точки
15 място – 6 точки
16 място – 5 точки
17 място – 4 точки
18 място – 3 точки
19 място – 2 точки
20 място – 1 точка

17. Ако дадена песен не попадне изобщо в Топ 20 на журито, тя автоматично отпада от класацията.

18. Всяка седмица се гласува за 22 песни (20 те + двете нови предложения), като винаги две от песните получили най-малък резултат отпадат, освен в случаите по т.4 от регламента, когато новите предложения могат да бъдат и повече от 2.

19. Няма ограничения за участие, свързани с езика, на който се пее и участието на чуждестранни съавтори.

20. Цялата информация относно Класацията „БНР топ 20“ ще се публикува на сайта top20.bnr.bg

Забележка: БНР и селекционният екип си запазват правото да променят и допълват регламента на класацията „БНР топ 20“.